Reparatie binnen de garantie

Als een klacht gegrond is en binnen het eerste garantietermijn valt, dan komen alle kosten voor het omruilen of het repareren van artikelen voor de rekening van Woononline.

Reparatie buiten de garantie

Wanneer een klacht ongegrond is of buiten het eerste garantietermijn valt, kan het soms zijn dat er kosten zijn die zelf betaald moeten worden om de klacht op te lossen. Mochten er kosten voor jou aan verbonden zijn, dan informeert Woononline jou hier vooraf over.

Ongegronde klacht

Een klacht is ongegrond als deze door één van de volgende oorzaken tot stand is gekomen:

- Beschadiging tijdens het zelf vervoeren van het artikel

- Beschadiging door verkeerd gebruik van het artikel

- Beschadiging door opzet 

- Beschadiging door  nalatig onderhoud of gebruik

- Normale slijtage 

- Beschadiging door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing


Reparatie periode

De reparatie periode is afhankelijk van de levertijden en de benodigde onderdelen. Woononline streeft ernaar om de reparatie binnen 21 dagen uit te voeren. Mocht dit niet lukken dan stelt Woononline jou hier tijdig van op de hoogte.